Van Kempen c.s. Advocaten

Welkom bij Van kempen c.s Advocaten

Van Kempen c.s. Advocaten is met name gespecialiseerd in het personen-, familie- en jeugdrecht. Voor meer informatie over het personen-, familie- en jeugdrecht kunt u klikken in de lijst links.

Ook hebben wij expertise op het gebied van het arbeidsrecht, gelijke behandeling en het erfrecht. Daarnaast behandelen wij zaken met betrekking tot seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen op de werkplek.

Van Kempen c.s. Advocaten richt zich van oudsher ook op het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld en stalking. Wij hebben ruime ervaring met het vorderen van straat- en contactverboden en met het realiseren van schadevergoeding via het Schadefonds Geweldmisdrijven en middels voeging als benadeelde partij in een strafzaak. Voorts hebben wij bijzondere expertise in zaken waarin (dreiging van) eerwraak een rol speelt.

Als advocaten die zich gespecialiseerd hebben in het personen-, familie- en jeugdrecht zijn wij ons er terdege van bewust dat juist dit soort zaken vaak met veel emoties gepaard gaan. Het gaat om wat mensen het meest raakt: hun kinderen, hun relaties, hun gezin. U mag van ons verwachten dat wij uw zaak met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Wij stellen ons als advocaat betrokken, maar wel onafhankelijk op. Uw belangen staan voorop, maar de belangen van de bij uw zaak betrokken kinderen verliezen wij niet uit het oog.